viernes, 2 de febrero de 2018

                         Peace day!!!!
Learning about Nelson Mandela and his most important quotes!

                        Día da Paz!
Aprendendo sobre Nelson Mandela e as súas citas máis importantes!'Education is the most powerful weapon which you can use to change the world'.'A educación é a arma máis poderosa para cambiar o mundo'.